Київ, Є. Коновальця, 36, корпус №1, каб. 905
+38 (044) 286 42 31
Телефон
Image

Кафедра — це базовий структурний підрозділ Університету, що проводить освітню, методичну та наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якої входять педагогічні працівники.

Основні функції кафедри:

  • Методичне супроводження освітнього процесу і надання рекомендації щодо його організації на денній, заочній, дистанційній формах навчання за усіма видами навчальних занять, у т.ч. проведення консультацій та контрольних заходів, з однієї або кількох наук (дисциплін) відповідно до затверджених навчальних планів і графіків підготовки фахівців;
  • Забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу;
  • Сприяння впровадженню кращого світового досвіду забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців;
  • Участь в узгодженні розкладів навчальних занять, заліків й екзаменів та контроль за змінами у розкладі навчальних занять;
  • Впровадження активних і пасивних, інтерактивних та інноваційних видів викладання, створення умов для розвитку творчих можливостей студентів;
  • Постійне підвищення рівня якості педагогічних технологій навчання.

 

Кафедра PR і журналістики

Напрямки підготовки:• РЕКЛАМА І ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

• ЖУРНАЛІСТИКА

Кафедра міжнародних відносин

Спеціалізація:• МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
bottom-logo.png
Талановитим вхід без черги!
Київ, Є. Коновальця, 36,
корпус №1, каб. 905
+38 (044) 286 42 31
© Copyright 2019 Факультет журналістики і міжнародних відносин КНУКіМ.

Search